Halifeler Tarihi – Celaleddin Suyuti PDF ve EPUB İndir

30 Nisan 2019

Halifeler Tarihi E kitap

Celâleddîn Suyûtî ileri gelen Arap tarihçilerinden biridir. Senelerını İslamiyet dönemi evveliyatına adamış bu konuda araştırmalar yapmış bir kişidir. Celâleddîn Suyûtî bu eserinde Hz. Muhammed’in ölümünden sonrasında ortaya çıkan Halifelik vakitını mevzu edinmektedir. Odak noktası 4 halife olsa da o döneme ilişkin önemli gelişimleri coşkulu bir üslupla almıştır. İlk olarak Hz. Ebu Bekir ve arkasından yaşanan vakalarla başlasa da sık sık Peygamber döneminden alıntılarda yapılır.

Halifeler tarihi hakkındakiKlasik devir Arap tarihçiliğinin son temsilcilerinden olan Celâleddîn Suyûtî’nin eseri, Hz. Muhammed’in vefatının ardından, Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesiyle beraber başlayan ve böylelikle İslam tarihinin, özellikle ilk iki yüzyılı boyunca en temel yapı taşlarından birini oluşturan halifelik kurumunu ve halifelerin hayatlarını vakayiname şeklinde ele alır. Başka bir deyişle, kitabın öznesi Hulefâ-i Râşidîn olarak bilinen ilk dört halife -ki bu devir sadece Suyûtî için değil, öteki tüm İslam müverrihleri için de Hz. Muhammed’le birlikte Asr-ı mutluluk’tir- bunları takiben Emevîler (661-750), Abbâsîler (750-1258) ve son olarak Memlük hâkimiyetindeki Mısır Abbâsîleri’dir (1261-1517). Böylelikle, eşyanın doğaı gereği yapıt bir büyük adamlar tarihi ya da elitler tarihidir; bir saray ve yüksek kültür tarihidir. Bunun yanı sıra, cenklardan ve önemli fetihlerden, mucize olarak algılanan olaylardan şiirler eşliğinde, duygusal bir üslupla bahsederken; yenilgi, felaketler ve önemli kimselerin ölümlerinden de yine ağıtlarla bahseder. Anlaşılacağı üzere, Celâleddîn Suyûtî’nin tarihe yaklaşımı olguyu olduğu şeklinde aktarmaktan öte, duygusal ve coşkuludur.

 

Halifeler Tarihi E Kitap PDF İNDİR !!

 

Yandisk bazı kitapları engellemiştir. Bu kitapların altına yorum bırakırsanız yenileyebiliriz

Yandex.Disk Dosya indirme limiti aşıldı sorunu, çözümü için tıkla

 

 

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir